as2 e-consulting

אחסון אתרים

פתרונות מיוחדים

תוספת שטח אחסון ותעבורה מחיר לשנה ללא מע"מ
יחידת שטח אחסון נוספת 200 מגהבייט

250  ₪

יחידת שטח אחסון נוספת 400 מגהבייט

510  ₪

יחידת שטח אחסון נוספת 1000 מגהבייט

775  ₪

תעבורה עודפת 1 גיגהבייט בחודש

100  ₪

   
בסיס נתונים MS SQL
מסוג 2005 או 2000 או 7 לפי בחירתך
מחיר לשנה ללא מע"מ
עד 50 מגה ל-Data ועד 25 מגה ל- Log

1,200 ₪

עד 100 מגה ל-Data ועד 50 מגה ל- Log 

2,230 ₪

עד 150 מגה ל-Data ועד 100 מגה ל- Log 

3,260 ₪

   
תשתית למסחר אלקטרוני מחיר לשנה ללא מע"מ

SSL בתעודה פרטית של 128 BIT

של חברת Rapid SSL
בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח - 1957  צו בדבר הסדר העיסוק באמצעי הצפנה (1974)

310 ₪

כתובת IP קבועה לדומיין הקצאה חד פעמית
נדרש לצורך תעודת SSL ולשימושים נוספים

450 ₪

   
שירותים נוספים מחיר לשנה ללא מע"מ
הפניית דומיין נוסף לשרת הדואר Mail Domain Pointer

200 ₪

משימה מתוזמנת שירות TE למועדים קבועים

115 ₪

סטטיסטיקה מורחבת Advanced מערכת מורכבת מבוססת שרת

130 ₪